Bronnenlijst

Pagina's met bronnen

Ontwerp je eigen...

Opzoeken in boeken: draaien maar aan dat wieleken!

 • Algoet, M., Vanoosthuyze, S., & Verbruggen, J. (2019). Aan de slag met prentenboeken en boekmaterialen in de kleuterklas. Onuitgegeven cursus, Brussel: Odisee. 
 • De ervaringen uit het project 'De Boekenhouder', medewerkers zie Over De Boekenhouder, Boekenhouders: medewerkers project.
 • Speciale dank aan Innerwheel Club Dendervallei (https://www.innerwheel.be/nl/club/dendervallei) voor het schenken van prachtige boekenpakketten waarmee de deelnemende kleuteronderwijzeressen nog enthousiaster aan de slag konden om rijke, functionele activiteiten aan te bieden in hun kleuterklas.
 • De Koning, B.B. & van der Schoot, M. (2013). Becoming part of the story! Refueling the interest in visualization strategies for reading comprehension. In Educational Psychology Review, 25 (2), 261-287. 
 • Leerplannen basisonderwijs GO! Pro. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/leerplannen/leerplannen-bao, geconsulteerd oktober 2019. 
 • Leerplannen basisonderwijs OVSG. OVSG vzw, Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, https://www.ovsg.be/leerplannen/basisonderwijs, geconsulteerd oktober 2019. 
 • Maes, J. (2017). De leraar die de wolken meet. Een pleidooi voor kunsteducatie. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. 
 • Onderwijsdoelen basisonderwijs via Onderwijsdoelen.be, de officiële website van de Vlaamse overheid, uitgegeven door Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)https://onderwijsdoelen.be/ , geconsulteerd oktober 2019. 
 • Patty Roos over het belang van informatieve boeken in de klas (Meer Taal, jrg.2 nr.1, 2014, p.22-23). In deze column, verschenen in het tijdschrift 'Meer Taal' (nummer 1, jaargang 2, 2014), kan je lezen over het gebruik van informatieve boeken in de klas en het effect daarvan op kinderen. 
 • Van Wichelen, R. (2019). Beeldtaalontwikkeling. Onuitgegeven cursus, Brussel: Odisee. 
 • Zin in leren! Zin in leven! (Zill). Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen, https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/, geconsulteerd oktober 2019. 

Lulu loves stories … and so do we!

Op onderzoek in de boekenhoek

Observatieschema Boekenhoek in- en uitzicht

Dit observatieschema werd opgesteld in het kader van het project ‘De Boekenhouder’, lerarenopleiding Odisee Aalst en Brussel, gefinancierd door de stad Aalst. Met medewerking van alle Boekenhouders, zie Over De Boekenhouder, De Boekenhouders – medewerkers.

 • Algoet, M., Vanoosthuyze, S., & Verbruggen, J. (2019). Aan de slag met prentenboeken en boekmaterialen in de kleuterklas. Onuitgegeven cursus, Brussel: Odisee.
 • Leysen, A. (2002). Over de kracht van het voorgelezen woord: een pleidooi voor voorlezen in 13 argumenten en 11 werkvormen. In: M. Colpin e.a. (red.), Leesrijk school-en klasklimaat: een schat aan le(e)sideeën voor het basisonderwijs. Antwerpen: Garant.
 • De ervaringen uit en de feedback, feed-up en feed-forward op het project ‘De Boekenhouder’, medewerkers zie Over De Boekenhouder, Boekenhouders: medewerkers project.
 • Foto: sfeerbeeld uit de klas van juf Heidi (3KK, DvM Aalst, 2019).
 • Uitzicht Boekenhoek:
  • 1ste criterium overgenomen en vertaald uit Smith, M. W., Brady, J. P. & Anastasopoulos, L. (2008). “12. Organization of Book Area”. In Early Language & Literacy Classroom Observation: Pre-K Tool (ELLCO). P.24. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, Inc. Stanovich.
  • 3de criterium overgenomen, vertaald en aangepast aan de Vlaamse situatie uit Smith, M. W., Brady, J. P. & Anastasopoulos, L. (2008). “12. Organization of Book Area”. In Early Language & Literacy Classroom Observation: Pre-K Tool (ELLCO). P.24. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, Inc. Stanovich.
  • 4de criterium overgenomen en vertaald uit Smith, M. W., Brady, J. P. & Anastasopoulos, L. (2008). “12. Organization of Book Area”. In Early Language & Literacy Classroom Observation: Pre-K Tool (ELLCO). P.24. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, Inc. Stanovich.
 • Inrichting Boekenhoek:
  • 4de criterium overgenomen en vertaald uit Smith, M. W., Brady, J. P. & Anastasopoulos, L. (2008). “12. Organization of Book Area”. In Early Language & Literacy Classroom Observation: Pre-K Tool (ELLCO). P.24. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, Inc. Stanovich.

Observatieschema Boeken in alle hoeken

Dit observatieschema werd opgesteld in het kader van het project ‘De Boekenhouder’, lerarenopleiding Odisee Aalst en Brussel, gefinancierd door de stad Aalst. Met medewerking van alle Boekenhouders, zie Over De Boekenhouder, De Boekenhouders – medewerkers.

 • Algoet, M., Vanoosthuyze, S., & Verbruggen, J. (2019). Aan de slag met prentenboeken en boekmaterialen in de kleuterklas. Onuitgegeven cursus, Brussel: Odisee.
 • De ervaringen uit en de feedback, feed-up en feed-forward op het project ‘De Boekenhouder’, medewerkers zie Over De Boekenhouder, Boekenhouders: medewerkers project.
 • Foto: sfeerbeeld uit de klas van juf Dina (3KK, De Nieuwe Arend Aalst, 2019).
 • Criteria 4, 6, 8 overgenomen, vertaald en aangepast aan de Vlaamse situatie uit Smith, M. W., Brady, J. P. & Anastasopoulos, L. (2008). “14. Books for Learning” & “15. Approaches to Book Reading”. In Early Language & Literacy Classroom Observation: Pre-K Tool (ELLCO). P.28. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, Inc. Stanovich.

De boekenhoek is best een duidelijk afgelijnde, aparte hoek: twee voorbeelden

 • Beelden uit de klassen van:
  • juf Ellen, ‘voor’  november 2018 (foto 1), ‘na’ september 2019 (foto’s 2 t.e.m. 5).  2de kleuterklas, De Notelaar, Aalst.
  • juf Heidi, ‘voor’ november 2018 (foto’s 6 en 7), ‘na’ juni 2019 (foto’s 8 en 9). 3de kleuterklas, DvM, Aalst.
 • De ervaringen uit het project ‘De Boekenhouder’, medewerkers zie Over De Boekenhouder, Boekenhouders: medewerkers project.
 • Smith, M. W., Brady, J. P. & Anastasopoulos, L. (2008). “12. Organization of Book Area”. In Early Language & Literacy Classroom Observation: Pre-K Tool (ELLCO). P.24. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, Inc. Stanovich.
 • Loman, J. (2010). Bonte hoeken en prikkelende boeken - Werken met prentenboeken bij peuters en jongste kleuters, door Jozefien Loman, CTO-medewerker in n Nieuwsbrief TAAL & ONDERWIJS juni 2010.
 • Loeve, D. (2007). Van beginnende geletterdheid tot lezen. Ideeënboek voor groep 1, 2 en 3. Drunen, Delubas, pp. 179-185.
 • F. Janssen-Vos, F., B. Pompert, B., & H. Vink, H. (1997). Naar lezen, schrijven en rekenen. Asse, Van Gorcum, (3° ed.), pp.122-127.
 • Centrum voor Taal & Onderwijs. De boekenhoek – enkele ideeën en tips. KULeuven (http://www.cteno.be).
 • Algoet, M., Vanoosthuyze, S., & Verbruggen, J. (2018). Aan de slag met prentenboeken en boekmaterialen in de kleuterklas. Onuitgegeven cursus, Brussel: Odisee.

Zes verrassende voorleestips voor de kleuterklas

Vijf tips voor krachtige voorleesmomenten met meertalige kleuters

 • Grøver, V., Rydland, V., Gustafsson, J.-E., & Snow, C.  (2020). Shared book reading in preschool supports bilingual children’s second language learning: A cluster-randomized trial. To appear in Child Development.
 • Hadley, E. B., & Dickinson, D. K. (2019). Cues for word-learning during shared book-reading and guided play in preschool. Journal of child language, 46(6), 1202-1227.
 • Zipoli, R. P., Jr., Coyne, M. D., & McCoach, D. B. (2011). Enhancing Vocabulary Intervention for Kindergarten Students: Strategic Integration of Semantically Related and Embedded Word Review. Remedial and Special Education, 32(2), 131-143.
 • Centrale foto: overgenomen van https://kleutergewijs.wordpress.com/2017/08/23/verrassende-en-confronterende-voorleestips-voor-de-kleuterklas/. Overgenomen maart 2020.
 • Door Helena Taelman, Onderzoeker en blogger op Kleutergewijs.be, docent taal Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs - Odisee, de co-hogeschool (campus Aalst).
 • Je vindt deze tips ook op Kleutergewijs.be, de blog over innovatie en onderzoek in kleuteronderwijs, in het bericht 5 tips voor krachtige voorleesmomenten met meertalige kleuters: https://kleutergewijs.wordpress.com/2017/08/23/verrassende-en-confronterende-voorleestips-voor-de-kleuterklas/  (februari 2020).
 • Meer informatie over de Equality & Inclusion Conference (Utrecht, 2019): https://equality-inclusion.com/

Preteaching bij het voorlezen: vijf alternatieve vormen

 • Door Helena Taelman, Onderzoeker en blogger op Kleutergewijs.be, docent taal Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs - Odisee, de co-hogeschool (campus Aalst).
 • Met dank aan collega’s Thijs Eeckhout (STEM-expert) en Marlies Algoet (taalexpert) en de leerkrachten van het STEM op taal-project.
 • Je vindt deze tips ook op Kleutergewijs.be, de blog over innovatie en onderzoek in kleuteronderwijs, in het bericht Vijf alternatieve vormen van preteaching: https://kleutergewijs.wordpress.com/2019/05/22/5-alternatieve-vormen-van-preteaching/ (mei 2019).
 • Centrale afbeelding: uit Izzy Gizmo (Pip Jones & Sara Ogilvie).
 • Kaefer, T., Neuman, S. B., & Pinkham, A. M. (2015). Pre-existing background knowledge influences socioeconomic differences in preschoolers’ word learning and comprehensionReading Psychology36(3), 203-231.
 • Kirschner, P.A., Claessens, L. & Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen. Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Ten Brink Uitgevers.
 • Shanahan, T., Callison, K., Carriere, C., Duke, N. K., Pearson, P. D., Schatschneider, C., & Torgesen, J. (2010). Improving reading comprehension in kindergarten through 3rd grade: A practice guide (NCEE 2010-4038). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Retrieved from whatworks.ed.gov/publications/practiceguides.
 • Teepe, R. C., Molenaar, I., Oostdam, R., Fukkink, R., & Verhoeven, L. (2019). Helping parents enhance vocabulary development in preschool children: Effects of a family literacy programEarly Childhood Research Quarterly48, 226-236.
 • Neuman, S. & Wright, T. (2013). All about words. Teachers college press.
 • Meer informatie over het project STEM op taal: https://www.odisee.be/nl/stemoptaal
 • Meer informatie over de boekenladder van Neuman & Wright (2013): https://frisonderwijsnederlands.files.wordpress.com/2016/07/fons_1_2_taelman.pdf
 • Meer informatie over het taalstimuleringsprogramma VVE Thuis: http://www.taalbegintthuis.nl/vve-thuis/

Wiskundige initiatie … vanuit een prentenboek!

Observatieschema Organisatie, planning en begeleiding boekenhoek

Dit observatieschema werd opgesteld in het kader van het project ‘De Boekenhouder’, lerarenopleiding Odisee Aalst en Brussel, gefinancierd door de stad Aalst. Met medewerking van alle Boekenhouders, zie Over De Boekenhouder, De Boekenhouders – medewerkers.

 • Algoet, M., Vanoosthuyze, S., & Verbruggen, J. (2019). Aan de slag met prentenboeken en boekmaterialen in de kleuterklas. Onuitgegeven cursus, Brussel: Odisee.
 • De ervaringen uit en de feedback, feed-up en feed-forward op het project ‘De Boekenhouder’, medewerkers zie Over De Boekenhouder, Boekenhouders: medewerkers project.
 • Foto: sfeerbeeld uit de klas van juf Kristine (2KK, DvM Aalst, 2019).

‘De Ruimte’ – drie uiteenlopende activiteiten in de boekenhoek! In de juiste volgorde leggen, opzoeken & vergelijken, genieten

Nieuwe (heldhaftige) boeken in de klas! Over de introductie van nieuwe boeken in de kleuterklas

 • Tip van juf Heidi, 3de kleuterklas, 2019, DvM Aalst.
 • De ervaringen uit het project ‘De Boekenhouder’, medewerkers zie Over De Boekenhouder, Boekenhouders: medewerkers project.
 • Speciale dank aan Innerwheel Club Dendervallei (https://www.innerwheel.be/nl/club/dendervallei) voor het schenken van prachtige boekenpakketten waarmee de deelnemende kleuteronderwijzeressen nog enthousiaster aan de slag konden om rijke, functionele activiteiten aan te bieden in hun kleuterklas.

Puzzel de boekenkaft ineen! Door te puzzelen de leesmotivatie van kleuters aanwakkeren

Boekpromotie: snuffelen aan nieuwe heldhaftige boeken in alle hoeken – deel 1

Kleine ingrepen in de boekenhoek, grote gevolgen voor de leesmotivatie

 • Beelden uit de klassen van:
  • juf Ellen, juni 2019, 2de kleuterklas, De Notelaar, Aalst.
  • juf Heidi, juni 2019, 3de kleuterklas, DvM, Aalst.
  • juf Kristine, mei 2019, 2de kleuterklas, DvM, Aalst.
  • juf Dina, november 2019, 3de kleuterklas, De Nieuwe Arend, Aalst.
 • De ervaringen uit het project ‘De Boekenhouder’, medewerkers zie Over De Boekenhouder, Boekenhouders: medewerkers project.
 • Algoet, M., Vanoosthuyze, S., & Verbruggen, J. (2018). Aan de slag met prentenboeken en boekmaterialen in de kleuterklas. Onuitgegeven cursus, Brussel: Odisee.

De boekenhoek verrijken zoals de andere hoeken van de klas: voorbeeld in het thema ‘het bos’

 • Beelden: Astrid Vrydag, mei 2018, opdracht eerste opleidingsfase Educatieve Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs, Odisee campus Brussel. Stageschool Kleuterschool Ter Dreef, Merchtem.
 • Algoet, M., Vanoosthuyze, S., & Verbruggen, J. (2018). Aan de slag met prentenboeken en boekmaterialen in de kleuterklas. Onuitgegeven cursus, Brussel: Odisee.

De boekenhoek afschermen: enkele voorbeelden

Beelden:

 • Britt Vanden Abeele, stage jongste kleuter, november 2018, tweede opleidingsfase Educatieve Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs, Odisee campus Brussel.
 • Britt Vanden Abeele, Lobke Marcelis, Marie De Pauw, onbekend;  mei 2018, opdracht eerste opleidingsfase Educatieve Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs, Odisee campus Brussel.
 • Tine Van den Block, april 2019, tweede opleidingsfase Educatieve Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs, Odisee campus Brussel.

De boekenhoek verrijken zoals de andere hoeken van de klas: twee voorbeelden in het thema ‘zomer aan zee’

 • Beelden:
  • Marthe Mergan, mei 2017, opdracht eerste opleidingsfase Educatieve Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs, Odisee campus Brussel.
  • Rani Van Holder, mei 2018, opdracht eerste opleidingsfase Educatieve Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs, Odisee campus Brussel. Stageschool GBS De Knipoog (Sint-Jans-Molenbeek). Mentor Ebru Bektas.
 • Algoet, M., Vanoosthuyze, S., & Verbruggen, J. (2018). Aan de slag met prentenboeken en boekmaterialen in de kleuterklas. Onuitgegeven cursus, Brussel: Odisee.

Hoe krijg je de kleuters in de boekenhoek? Enkele zegezekere marketingstrategieën

Boekpromotie: Snuffelen aan nieuwe heldhaftige boeken in alle hoeken – deel 2

Administratie (agenda’s, aanwezigheden, daglijn)

Observatieschema Leesaanbod

 • Castles, A., Rastle, K. & Nation, K. (2018). Ending the Reading Wars: Reading Acquisition From Novice to Expert. Op https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1529100618772271 
 • Criteria 10, 11 (‘Algemene kenmerken boekenaanbod’) en 13, 16, 17 (‘Verdieping kenmerken boekenaanbod’) overgenomen, vertaald en aangepast aan de Vlaamse situatie uit Smith, M. W., Brady, J. P. & Anastasopoulos, L. (2008). “13. Characteristics of Books” in Early Language & Literacy Classroom Observation: Pre-K Tool (ELLCO). Pp. 26. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, Inc. Stanovich.
 • Dit observatieschema werd opgesteld in het kader van Boeken troef!, een Lezen op School-project gefinancierd door de Vlaamse overheid.
 • Fill your house with stacks of books ... in all the crannies and all the nooks. This quote is from the movie, In Search of Dr. Seuss. Dr. Seuss knew the average kid would pick up a book and be hooked. Afbeelding overgenomen (februari 2021) van Pinterest, https://www.pinterest.com/, https://www.pinterest.com/pin/126593439504652415/
 • Mazarese, CH. & Verheyden, L. (2005). Verhalen zijn vensters op de wereld. ICO-iseer je aanbod! Kleuters en ik; 2005; Vol. 21; iss. 3; pp. 27 – 28. Of via de website van het Centrum voor Taal en Onderwijs, https://www.arts.kuleuven.be/cto
 • Odisee leest en doet lezen, https://www.odisee.be/nl/odiseeleest : https://www.odisee.be/nl/leesnetwerk-basisonderwijs
 • Pluizer – Recensies kinder- en jeugdboeken, https://www.pluizer.be/
 • Pluizuit – Recensies van kinder- en jeugdboeken, https://pluizuit.be/
 • Poland, M. (2006). Jouw verhaal is mijn venster. In Wereld van het jonge kind, jrg. 33 (7), 204-208.
 • Roos, P. (2014) Column over het belang van informatieve boeken in de klas. In Meer Taal, jrg.2 nr.1, 2014, p.22-23.
 • Verbruggen, J. (2013). Anders- en meertalige prentenboeken. Project Iedereen Taalklaar, School of Education – HUB, 2012-2013.
 • Verbruggen, J., Algoet, M. & Vanoosthuyze, S. (2020). Aan de slag met prentenboeken en boekmaterialen in de kleuterklas. Onuitgegeven cursus, Brussel: Odisee.
 • Verley, V. (2010).  Prentenboeken als invalshoek om te leren omgaan met diversiteit. Op de website van het Steunpunt Diversiteit en Leren, https://diversiteitenleren.be/
 • Willingham, D. T. (2015). Raising kids who read. What parents and teachers can do. (Jossey-Bass).
 • Willingham, D. T. (2017). The Reading Mind: A Cognitive Approach to Understanding How the Mind Reads. (Jossey-Bass).

Atlassen – wereldatlas

Atlassen – dierenatlas

Atlassen – heldenatlas

Buitenboeken – bosboek

 • Schofield, J. & Danks, F. (2012). The Stick Book - Loads of things you can make or do with a stick. Frances Lincoln Publishers Ltd.
 • Schofield, J., Danks, F. & Verheij, J. (2012). Het bos boek - ontdek wat je allemaal kunt doen met een tak. Christofoor
 • Schofield, J., Danks, F. & Zierski, M.-P. (2013). Mille choses à faire avec un bout de bois. Gallimard jeunesse.
 • Schofield, J., Danks, F. & Leyk, A. (2015). W co się bawić. Cuda na kiju. Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Buchmann.
 • Schofield, J., Danks, F. & McArthur, C. (2016). El Libro de Los Palos. Un Monton de Cosas Que Construir y Hacer Con Palos. Ediciones Rodeno.
 • Onderwijsdoelen basisonderwijs via Onderwijsdoelen.be, de officiële website van de Vlaamse overheid, uitgegeven door Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)https://onderwijsdoelen.be/ 
 • Deze tip werd opgesteld door Jaantje Verbruggen en Ruth Van Wichelen in het kader van Boeken troef!, een Lezen op School-project van de Odisee-lerarenopleidingen in samenwerking met 22 kleuter-, lagere en secundaire schoolteams; Het Lezerscollectief en de bibliotheken van Aalst (Utopia), Anderlecht en Denderleeuw. Dit project wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Je vindt deze tip ook terug op Kleutergewijs.be, de blog over onderzoek en innovatie in kleuteronderwijs: Kleuters aan de slag met (prenten)boeken en andere leesmaterialen: deel 2

Catalogi – Kunstcatalogus

 • RINUS VAN DE VELDE The Villagers. Interview Rinus Van de Velde by Tim Van Laere. Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp.
 • RINUS VAN DE VELDE I am still not there, David. 2019 charcoal on canvas, artist frame 180 x 224 cm. Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp.
 • RINUS VAN DE VELDE They call him the wall of the village. 2019 charcoal on canvas, artist frame 159 x 153 cm. Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp.
 • Onderwijsdoelen basisonderwijs via Onderwijsdoelen.be, de officiële website van de Vlaamse overheid, uitgegeven door Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)https://onderwijsdoelen.be/ 
 • Deze tip werd opgesteld door Jaantje Verbruggen en Ruth Van Wichelen in het kader van Boeken troef!, een Lezen op School-project van de Odisee-lerarenopleidingen in samenwerking met 22 kleuter-, lagere en secundaire schoolteams; Het Lezerscollectief en de bibliotheken van Aalst (Utopia), Anderlecht en Denderleeuw. Dit project wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Je vindt deze tip ook terug op Kleutergewijs.be, de blog over onderzoek en innovatie in kleuteronderwijs: Kleuters aan de slag met leesmaterialen: deel 1

Encyclopedieën – Marsbewoners

Encyclopedieën – dinosaurussen

Fabels – De hond en het bot

 • van Donkelaar, M., van Rooijen, M. & Posthuma, S. (2008). Boven in een groene linde zat een moddervette haan. Gottmer. De hond en het bot: p. 60-61.
 • Onderwijsdoelen basisonderwijs via Onderwijsdoelen.be, de officiële website van de Vlaamse overheid, uitgegeven door Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). https://onderwijsdoelen.be/
 • Deze tip werd opgesteld door Jaantje Verbruggen en Ruth Van Wichelen in het kader van Boeken troef!, een Lezen op School-project gefinancierd door de Vlaamse overheid. Je vindt deze tip ook terug op Kleutergewijs.be, de blog over onderzoek en innovatie in kleuteronderwijs: Kleuters aan de slag met (prenten)boeken en andere leesmaterialen: deel 1

Fotoboeken – Where children sleep

Kunstkijkboeken – Vanuit Het kleine museum

Partituren – Vanuit een nostalgisch kartonboekje

Partituren – Wszystko gra!

Partituren – Diapason

Tijdschriften – Voertuigen

 • Auto Bild Klassik 2-2021 (februari 2021).
 • Auto Plus Classiques (december 2020/januari 2021).
 • Autogids & Autowereld Special (modeljaar 2021).
 • MotoPlus XL (6/2020).
 • Timmers, L. (2005). Wie rijdt? Clavis.
 • Timmers, L. (2011). Boem! Querido.
 • Timmers, L. (2016). Garage Gust. Querido.
 • Timmers, L. (2017). Meneer René. Querido.
 • Onderwijsdoelen basisonderwijs via Onderwijsdoelen.be, de officiële website van de Vlaamse overheid.
 • Deze tip werd opgesteld door Jaantje Verbruggen, Marlies Algoet en Ruth Van Wichelen in het kader van Boeken troef!, een Lezen op School-project gefinancierd door de Vlaamse overheid. Je vindt deze tip ook op Kleutergewijs.be, de blog over onderzoek en innovatie in kleuteronderwijs: Kleuters aan de slag met (prenten)boeken en andere leesmaterialen van A tot Z, deel 3 – van Partituren tot Tijdschriften

Tijdschriften – Yoga

Silent books – Tekendictee

Silent books – Waar is de taart? En de kameleon?

Sprookjes – Er waren eens … Assepoester en twee koningen

 • Bruna, D. (2014). Assepoester. Amsterdam: Mercis Publishing bv.
 • Claes, F. (2017). Er was eens … Op Kleutergewijs.be, de blog over innovatie en onderzoek in kleuteronderwijs, https://kleutergewijs.wordpress.com/2017/03/13/er-was-eens/
 • de Haan, L. & Nijland, S. (2000). Koning en Koning. Haarlem: Gottmer.
 • De Paepe, S. (sdp) (2021). Grimm & CO. Via Instagram, https://www.instagram.com/stijn.de.paepe/?hl=nl, 24 november 2021.
 • Docampo, V. e.a. (2017). Er was eens: sprookjes voor prille lezers – Assepoester. Wielsbeke: De Eenhoorn.
 • Docampo, V., Deiana, V. & Fontana M. (vertaald door van de Vendel, E. & Chabel, J.) (2015). Assepoester. Wielsbeke: De Eenhoorn.
 • Grimm, vertaald door Dreesen, K. (verschillende illustratoren) (2021). Het Grote Grimmboek. 16 sprookjes van de gebroeders Grimm. Tielt: Lannoo.
 • King and King, Equality and Diversity Lesson Plan. (2017). Kindly created and shared by the young people and adults within the Millburn ASG Equality and Diversity Working Group and the Highland Council’s LGBTI+ sub-group of the Care and Learning Equalities Improvement Group. Te downloaden via Highland Literacy - Literacy Learning for Practitioners, https://highlandliteracy.com/, https://highlandliteracy.files.wordpress.com/2017/12/bgelesson-plan_king-and-king.pdf 
 • Onderwijsdoelen basisonderwijs via Onderwijsdoelen.be, de officiële website van de Vlaamse overheid.
 • Tjong-Khing, T. (2013). De kleine sprookjesverteller. De drie mooiste verhalen om voor te lezen. (Assepoester, De rattenvanger van Hamelen en De  nieuwe kleren van de keizer). Haarlem: Gottmer.
 • Tjong-Khing, T. (2020). De sprookjesverteller. Russische sprookjes. Haarlem: Gottmer.
 • Wille, R. & d’Or, A. (2019). Sprookjes met de kleur van henna uit Bulgarije, Marokko en Turkije. Wielsbeke: De Eenhoorn.
 • Deze tip werd opgesteld door Jaantje Verbruggen en Marlies Algoet in het kader van Boeken troef!, een Lezen op School-project gefinancierd door de Vlaamse overheid. Je vindt deze tip ook op Kleutergewijs.be, de blog over onderzoek en innovatie in kleuteronderwijs: Kleuters aan de slag met (prenten)boeken en andere leesmaterialen van A tot Z, deel 4 – Er waren eens … Sprookjes en een Verse Vinklijst

Sprookjes – Over drie biggen en een wolf

Checklist leesaanbod

 • Chambers, A. (2013). Leespraat: Vertel eens & De leesomgeving. Leidschendam: NBD Biblion.
 • Christoffels, I., Baay, P., Bijlsma, I., & Levels, M. (2016). Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede. Stichting Lezen en Schrijven. Expertisecentrum Beroepsonderwijs: ’s-Hertogenbosch.
 • Mazarese, Ch. & en Verheyden, L. (2005). Verhalen zijn vensters op de wereld. ICO-iseer je aanbod! Kleuters & ik, Jrg. 21/3 – 2004-2005 of via de website van het Centrum voor Taal en Onderwijs, http://www.cteno.be/?idWs=15 
 • Poland, M. (2006). Jouw verhaal is mijn venster. Wereld van het jonge kind, jrg. 33 (7), 204-208. (te downloaden via https://www.hjk-online.nl/nummer/maart-2006/)
 • Smith, M. W., & Dickinson, D. K. (2002). Early Language & Literacy Classroom Observation (ELLCO) Toolkit, Research Edition [with] User’s Guide.
 • Verley, V. (2010). Prentenboeken als invalshoek om te leren omgaan met diversiteit. Deze interessante bundel vind je op de website van het Steunpunt Diversiteit en Leren, http://www.diversiteitenleren.be/nl/home 
 • Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, november 2021 via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/geletterdheid-bij-mensen-in-armoede