Ontwerp je eigen ... Marsbewoner!

Juf Karen werkt rond ‘De ruimte’: 

We doen het zo vaak, en maar goed ook: de kleuters die hun eigen monster ontwerpen, hun eigen voertuig … Juf Karen betrekt bij deze activiteit ook extra boekmateriaal.  

In het thema ‘de ruimte’ mogen de kleuters hun eigen marsmannetje ontwerpen. Daartoe halen ze, nadat ze konden genieten van het verhaal ‘Marsmannetjes zijn dol op onderbroeken’ (Claire Freedman  & Ben Cort), de ‘Encyclopedie van de marsmannetjes’ (Gwendolyne Raisson &  Roland Garrigue) erbij. 

De kleuters bestuderen de verschillende marsmannetjes, en schetsen hoe ze wensen dat hun eigenste extraterritoriale wezen eruitziet. Ze denken na over kleur, aantal ogen, handen, benen …  

Nadien nemen ze hun schets over op zwart papier, met vetkrijt … en kiezen ze ook, naar analogie met het eerder voorgelezen verhaal, een onderbroekje voor hun creatie. 

Met deze activiteit … 

  • leer je de kleuters omgaan met boeken; 
  • leer de je kleuters dat ook informatieve boeken geweldig fijn en inspirerend zijn; 
  • integreer je taal en beeld; 
  • vergroot je het esthetisch gevoel van de kinderen: ze maken kennis met verschillende stijlen;  
  • werk je aan de muzische grondhouding, geletterdheid en vaardigheden van de kleuters: je moedigt hen aan te durven verbeelden, durven creatief vormgeven én je verfijnt hun technische vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken; 
  • bied je ook motiverende materialen aan: voor ‘taal’ een chique encyclopedie om mee aan de slag te gaan. Voor ‘beeld’: kleuters vinden het geweldig als de drager van hun tekening eens niet wit maar gekleurd is: de zwarte ondergrond doet hun kleurgebruik extra eer aan; 
  • komen de kleuters los van de schema’s die ze hebben ontwikkeld. Je verbreedt hun beeldtaal op deze manier. Door de kleuters illustraties te laten beschouwen, inspireer je hen. Impressies zijn erg belangrijk: je kan naar het bos gaan om tien verschillende bomen te gaan bekijken, je kan in een boek tien verschillende marsmannetjes bestuderen ...; 
  • … 
JufKarenmetkls

Een tip van juf Karen, 3de kleuterklas, 2019, DvM Aalst.

Je vindt deze tip ook op Kleutergewijs.be, de blog over innovatie en onderzoek in kleuteronderwijs, in het bericht (Met) boeken wérken in de kleuterklas (oktober 2019).