Kleuters met boeken in alle hoeken

(Met) boeken wérken in de kleuterklas!
Hoe kan je boeken in de kleuterklas functioneel inzetten om aan de taalontwikkeling en aan andere ontwikkelingsdomeinen te werken? Hoe kan je werken met boeken in alle hoeken?
Hier vind je concrete praktijkvoorbeelden om aan te tonen dat je doelen in velerlei ontwikkelingsgebieden kunt nastreven met boeken, zowel in de boekenhoek als in de onthaalhoek, de winkelhoek, de verkleedhoek … Boeken als integraal onderdeel van de gehele kleuterdag!