‘De Ruimte’ – drie uiteenlopende activiteiten in de boekenhoek! In de juiste volgorde leggen, opzoeken & vergelijken, genieten

Juf Karen werkt rond ‘De ruimte’:

Als opstart van het thema ‘De ruimte’ kunnen de kleuters samen genieten van het verhaal ‘Marsmannetjes zijn dol op onderbroeken’ (Claire Freedman & Ben Cort). Nadien kunnen ze kiezen voor activiteiten met boeken in verschillende hoeken, waaronder uiteraard ook de boekenhoek!

Prenten in de juiste volgorde leggen, euh, hangen!

“Blibs zijn mannetjes die op Mars leven. Ze zijn dol op onderbroeken, maar die zijn er niet op Mars. Ze komen ze op aarde zoeken, maar letten er wel op dat ze niet door mensen gezien worden. Van een rijtje onderbroeken die aan de waslijn in de tuin hangen te drogen, worden ze helemaal wild.” (S. Duchateau)

Juf Karen voorziet een extra uitdaging voor de kleuters die het beluisterde verhaal in de boekenhoek willen herbeleven door de prenten in de juiste volgorde te leggen: ze verkleinde en lamineerde de prenten … opdat de kleuters deze in de juiste volgorde kunnen hangen aan de waslijn die tijdelijk in de boekenhoek hangt! Deze extra impuls zorgt ervoor dat meer kleuters dit willen ‘proberen’.

 

Met deze activiteit …

 • beseffen de kleuters dat verhalen op verschillende manieren weergegeven kunnen worden;
 • herscheppen de kleuters een boodschap aan de hand van visueel materiaal;
 • beseffen de kleuters dat boodschappen visueel kunnen worden bewaard en daardoor opnieuw kunnen worden opgeroepen;
 • oefenen de kleuters hun klein-motorische vaardigheden (het vergt enige behendigheid om de kaartjes aan de waslijn te hangen);
volg 1
volg 2

Planeten opzoeken in informatieve boeken

Kleuters zijn verzot op informatieve boeken. Ze vinden het heerlijk om erdoor te bladeren, erin op te zoeken … Als je hen een leidraad geeft om aan de slag te gaan met deze boeken, verdiep je deze bezigheid op een functionele manier.

Bij een aantal informatieve boeken (en een stripverhaal!) die in het thema ‘De ruimte’ in de boekenhoek aangeboden worden, hoort een spelletje: de kleuters krijgen ‘planetenkaartjes’ en zoeken de afgebeelde planeten op in de verschillende informatieve boeken. Ze steken de betreffende kaartjes tussen de juiste bladzijden, en vergelijken nadien: hoe ziet de zon er bij jou uit?  En Uranus?

plan 3

Met deze activiteit …

 • nemen de kleuters een onderzoeksgerichte houding aan;
 • zijn de kleuters gericht en intens aan het waarnemen;
 • ontdekken de kleuters, door te onderzoeken en te vergelijken, dat dezelfde zaken (maan, zon, Uranus, Pluto …) op verschillende manieren kunnen afgebeeld worden en
 • wordt hun muzische geletterdheid dus ook bijgeschaafd: je werkt volop aan visuele waarneming en beeldend geheugen;
 • oefenen de kleuters zich in ‘verslag uitbrengen’ over wat ze hebben waargenomen, en vergelijken ze deze waarnemingen met elkaar, ook hun mondelinge taalvaardigheid wordt hiermee gepraktiseerd;
planetenboeken

Met een boekje in een hoekje

Uiteraard is er in de boekenhoek ook ‘ruimte’ om in dit thema heerlijk met een boekje in een hoekje weg te dromen!

Als de kleuters op eigen initiatief naar de boekenhoek kunnen gaan, zonder gerichte opdrachten maar wel richting een gevarieerd boekenaanbod, kunnen de kleuters

 • intens waarnemen; en daarbij ervaren en inzien dat boodschappen door schrift kunnen worden vastgelegd;
 • hun geletterdheid oefenen: ze leren lettertekens onderscheiden van andere tekens; ze exploreren een ruime variatie aan tekstmateriaal;
 • schaven aan hun taalbeschouwing, door te beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens ...) dienen om boodschappen over te dragen;
 • hun muzische geletterdheid aanscherpen, meer bepaald ontdekken dat dezelfde zaken op verschillende manieren weergegeven kunnen worden;
 • intens waarnemen; en daarbij diverse beeldtalen verkennen en hun eigen visuele voorkeur ontwikkelen (bv. ‘echte’ foto’s versus abstracte afbeeldingen; bv. een gestileerde collage versus een gedetailleerde tekening);
 • geconcentreerd ‘lezen’;
 • ontdekken dat er een verband is tussen geschreven (wat je ziet) en gesproken (wat je hoort) taal;
 • kennis maken met alle soorten boekmaterialen: verhalende prentenboeken maar zeker ook informatieve prentenboeken, atlassen, encyclopedieën, kunstboeken, stripverhalen … ;
 • genieten van een gevarieerd aanbod aan hedendaagse en klassieke kinderliteratuur;
 • ontdekken dat er verschillende soorten boeken bestaan en dat ze verschillende functies kunnen vervullen;
LLL

En jij, als kleuteronderwijzer(es) met een ‘open’  en rijk aanbod in de boekenhoek, kan het leesplezier van de kleuters op deze manier aanwakkeren én tegemoet komen aan de escapismewensen van de kleuters (heerlijk rustig, met dat boekje in dat hoekje).

 

 

Opmerking:

Hoe de kleuters in dit thema aan de hand van boeken konden opzoeken, vergelijken en zelf ontwerpen, vind je in het voorbeeld ‘Ontwerp je eigen … Marsbewoner!’