Boekpromotie: Snuffelen aan nieuwe heldhaftige boeken in alle hoeken – deel 2

Juf Heidi werkt rond ‘Helden’:

Als opstart van het thema ‘Helden’ met focus ‘camouflage, vermommen en verstoppen’ kunnen de kleuters samen genieten van het verhaal ‘Superworm’ (Julia Donaldson & Axel Scheffler). Nadien worden gedurende een hele voormiddag activiteiten met nieuwe boeken in verschillende hoeken voorzien.

De kleuters kunnen gedurende de komende weken nog met deze boeken werken, op velerlei manieren. Uiteraard kunnen ze niet allemaal (klassikaal) voorgelezen of verteld worden, dat hoeft ook niet. Juf Heidi tracht hen zo vaak als mogelijk met uiteenlopende boeken in contact te laten komen; hen te motiveren om zelf te leren lezen; hun voorkeur te laten ontdekken; hen op verschillende manieren ‘aan de slag’ te laten gaan met verschillende boeken ...

Superworm

Opmerkingen:

 • Aan welke ontwikkelingsdoelen doorheen al deze activiteiten (deel 1 en deel 2) overwegend wordt gewerkt, kan je lezen in Boekpromotie: snuffelen aan nieuwe heldhaftige boeken in alle hoeken – deel 1 (Kleuters met boeken in alle hoeken).
 • Hoe juf Heidi de kleuters een eerste keer laat kennismaken met de nieuwe boeken en hen over de activiteiten verdeelt, kan je lezen in de tip Nieuwe (heldhaftige) boeken in de klas! Over de introductie van nieuwe boeken in de kleuterklas (Boeken en boekmaterialen in de kleuterklas).

Hieronder vind je activiteitjes rond de volgende boeken:

 

 • Heldinnen – Vijftig vrouwen die weten wat ze willen (Janny van der Molen)
 • De leeuw in de muis (Rachel Bright & Jim Field)
 • SuperFinn en zijn cape (Bianca Antonissen & Julie Mellan)
 • Kleine helden-box

 

In deel 1 van ‘Snuffelen aan nieuwe heldhaftige boeken …’ vind je activiteiten rond de volgende boeken:

 • Superworm (Julia Donaldson & Axel Scheffler)
 • Superheldjes (Loes Riphagen)
 • Super Uil – meester in vermomming (Sean Taylor & Jean Jullien)
 • Waar ben jij goed in? (Ilona Lammertink & Lucie Georger)
 • Helden! Mensen die de wereld mooier maakten (Janny van der Molen)

Ziehier de verschillende activiteiten, telkens met boeken, die juf Heidi in alle hoeken van de klas voorziet (zodat de kleuters al een eerste keer met alle boeken kunnen kennismaken):

Heldinnen – Vijftig vrouwen die weten wat ze willen (Janny van der Molen)

Heldinnen

De kleuters die met dit boek aan de slag gaan, bestuderen het eerst aandachtig. Wat valt op aan de prenten over de helden die afgebeeld staan? (allemaal vrouwen!)  

De kleuters krijgen tien zwart-wit prentjes van details in het boek (bladwijzermodel), ze zoeken de volledige prent en steken de bladwijzers tussen de juiste pagina’s. Met deze activiteit zijn de kleuters vooral intens aan het waarnemen, tijdens het snuffelen aan dit nieuwe boek.

Tijdens het bladeren en zoeken, per twee, ontstaan echter ook gesprekken tussen de kleuters over de heldinnen die ze zien, of jij kan als KO impulsen geven om deze gesprekken te stimuleren: waarom zou deze mevrouw in dit boek staan? Waarom is zij een heldin? Ah … is jouw tante ook verpleegster? Is zij ook een heldin? Vertel es … Zo schaaf je aan de gespreksvaardigheden van de kleuters in een klein en veilig groepje, over een onderwerp waar je achteraf in de grote kring op terugkomt.

Florence Nightingale, de dame met de lamp. Uit: Heldinnen – Vijftig vrouwen die weten wat ze willen (Janny van der Molen), p.12.

Heldinnen Florence

De leeuw in de muis (Rachel Bright & Jim Field)

Leeuw in muis

De kleuters die met dit boek aan de slag gaan, ‘lezen’ het boek zelfstandig. Om het lezen te verdiepen, krijgen ze ‘tekstballonnen’ uit het prentenboek: onomatopeeën in een welbepaalde typografie. De kleuters gaan op zoek naar deze ‘geluiden’ en steken ze op de juiste plaats in het boek.

Met deze activiteit werk je enerzijds rond een gerichte en intense waarneming van details en nuances (zien), anderzijds ervaren de kleuters dat er conventies bestaan bij geschreven taal, dat letters corresponderen met klanken … dus ook aan hun schriftelijke taalvaardigheid wordt geappelleerd via deze activiteit.  

SuperFinn en zijn cape (Bianca Antonissen & Julie Mellan)

SuperFinn

De kleuters die met dit boek aan de slag gaan, ‘lezen’ het boek zelfstandig. Om het lezen te verdiepen, krijgen de kleuters zes capejes van verschillende groottes en een bolletje wol (uit het verhaal) om in de juiste volgorde te leggen: van groot naar klein – aan het begin van dit verhaal is de cape op de prenten ook groter dan aan het einde van het verhaal.

De capejes die de kleuters krijgen, zijn gemaakt uit stof. Zoals ook in het verhaal het geval is, hangt er een lange draad aan – hoe kleiner de cape, hoe langer de draad die eraan hangt.

SuperFinn pijltje
SuperFinn kls

Met deze activiteit zet je in op het wiskundig denken van de kleuters (meten en metend rekenen): ze vergelijken en ordenen zonder maateenheden, ze sorteren, classificeren en seriëren.

De capes  zijn ook genummerd. De kleuters krijgen pijltjes waarop deze nummers staan en steken de pijltjes op de juiste plaats in het boek. Hiermee wordt hun getallenkennis aangescherpt en oefenen ze rangordes in, met de bijhorende begrippen (naast, voor, tussen … juist voor, voorlaatste …).

Kleine helden-box (Bakermat)

kleine helden

In deze box zitten tien helden(boeken). De kleuters grasduinen door de boeken. Per boek voorziet juf Heidi zes opdrachten (te vinden in de boeken zelf) in een gekleurde enveloppe. De kleuters mogen zelf kiezen: zoeken ze opdrachten op kleur, of op ‘hoofd’ (personage) …

Door deze activiteitjes werken de kleuters aan hun mediageletterdheid (ze verwerken eenvoudige mediacontent door de bedoeling/de plannen van de personages te ontdekken, ze ontdekken/reconstrueren de verhaallijn …). Door de kleuren en de patronen op zowel de opdrachtenveloppes als in het boek met mekaar in verband te brengen om de opdrachten tot een goed einde te brengen, schaven de kleuters hun logisch en wiskundig denken bij (redeneren over patronen, inzicht verwerven in verbanden daartussen …).

kleine helden kls2
kleine helden boeken1
kleine helden boeken 2
kleine helden kls