Opzoeken in boeken: draaien maar aan dat wieleken!

Juf Kristine werkt rond ‘Helden’: 

In de boekenhoek staat een rad, waaraan fragmenten van prenten uit drie verschillende boeken hangen. De kleuters draaien aan het rad, zoeken uit welk boek het gedraaide fragment komt en kleven een post-itje op de juiste plaats in het betreffende boek.  

Uiteraard vindt deze activiteit in de boekenhoek plaats enkel als er geen andere aanwezigen zijn die rustig ‘met een boekje in een hoekje’ trachten lezen. En … je kan deze activiteit even goed in een andere hoek ‘installeren’: zet het rad bv. eens in de verkleed- of winkelhoek, met een drietal bijhorende boeken erbij …  

Met deze activiteit … 

  • leer je de kleuters omgaan met boeken (rustig bladeren, het is niet ‘om ter eerst’ de prent vinden in het boek); 
  • integreer je taal en beeld; 
  • werk je aan de visuele geletterdheid van de kleuters; 
  • werk je op beeldend gebied rond de bouwsteen ‘ruimte’: je haalt een fragment uit een illustratie, waardoor de betekenis niet altijd duidelijk is. Het is spannend voor kleuters om te ontdekken wat er zich in het betreffende boek afspeelt rond dat geïsoleerde element, of in de verhaallijn; 
  • breng je de kleuters in contact met uiteenlopende stijlen qua illustraties, verhouding tekst-prenten …; 
  • … 
BoekenradHelden

Ook voor een Boekenbingo (of een bingo met prenten uit verschillende boeken) leent het rad zich uitstekend: 

Een tip van juf Kristine, 2de kleuterklas, 2019, DvM Aalst.

Je vindt deze tips ook op Kleutergewijs.be, de blog over innovatie en onderzoek in kleuteronderwijs, in het bericht (Met) boeken wérken in de kleuterklas (oktober 2019).