Buitenboeken – Bosboek

We pleiten voor boeken in alle hoeken van de kleuterklas en -school, en we zien ook graag boeken in het bos. Daar leent een handleiding als Het bosboek - ontdek wat je allemaal kunt doen met een tak (Danks & Schofield, 2012) zich uitstekend toe!

Bosboek talen

Je kan de kinderen op voorhand in de klas laten kiezen wat ze graag zouden maken uit dit boek; zo heb je ineens een zicht op welke materialen jullie best nog verzamelen om mee te nemen op de bosexcursie. Het boek zelf gaat uiteraard ook mee het bos in!

Pol en Otis (derde kleuterklas)

Bosboek Hofke

Door een uitstap naar het natuurschoon op deze manier in te vullen, werk je taalbeschouwend met de kleuters – ze beseffen in het bos dat de leerkracht in het boek leest welke stappen ze zullen moeten ondernemen om tot pijlen en boog te komen. Je appelleert ook aan hun luistervaardigheid – ze luisteren best goed naar wat er in het boek te lezen valt; en aan hun spreekvaardigheid – als je de kleuters laat uitleggen hoe ze (na het voorlezen van de leerkracht) van plan zijn te werk te gaan of (als pijlen en boog vervaardigd zijn) hoe ze te werk zijn gegaan. Ook hun zelfregulerend vermogen wordt geprikkeld – in de klas exploreren en bespreken de kleuters de keuzemogelijkheden én maken al een (gezamenlijke, in groepjes) keuze uit het aanbod van Het bosboek; elk groepje dient zich aan z’n keuze houden in het bos en rekening te houden met afspraken en regels; de activiteit in het bos zelf uitvoeren zoals bedoeld; het ook wel even volhouden want een boog en pijlen maak je niet op tien minuten tijd …

De muzische grondhouding van de kleuters wordt gevoed – als ze op zoek gaan naar een creatieve, fantasievolle vormgeving van hun pijlen en boog; en daarbij genieten van hun eigen creativiteit. Ook hun materiaalgevoeligheid wordt aangesproken – door bv. in de klas eerst met plastic pijl en boog te spelen, en in het bos met hout en touw te werken. En laten we de ontwikkeling van de wereldoriëntatie niet vergeten: je zet via deze activiteit in op techniek – de kleuters ervaren op welke wijze onderdelen aan elkaar kunnen verbonden of gehecht worden (takken, touw); en kunnen vaststellen hoe eenzelfde technisch proces op verschillende manieren (ambachtelijk, geautomatiseerd, bandwerk, maatwerk …) kan doorlopen worden (in de klas liggen pijlen en bogen van plastic, we kunnen deze ook met takken en touw en met behulp van een mesje maken).

Om kort te gaan, Het grote bosboek lokt perfecte STEAM-activiteiten uit!

Bosboek F en O
Bosboek pijlenboog

Fausto (11 jaar) en Otis (6 jaar)