Catalogi – Kunstcatalogus

Met catalogussen kan je ook functioneel aan de slag gaan in de kleuterklas. Neem er bv. een  catalogus van een galerij bij, zoals The Villagers (TVLG, 2019), om te werken rond materiaalherkenning:

RVDV Villagers

 

 

The Villagers. Interview Rinus Van de Velde by Tim Van Laere. 

Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp.

Als leerkracht introduceer je al tekenend houtskoolstaafjes (i.e. materiaalimpressie vanuit het echte materiaal, omdat de kleuters houtskool mogelijk niet kennen).

Dan gaan de kleuters over naar het leesmateriaal: kunnen ze dit materiaal (houtskool) herkennen in de kunstcatalogus die ze doorbladeren? Kunnen ze houtskool herkennen in een foto, i.e. een reproductie van een werk?  Ze kleven stickertjes op de werken waarin ze houtskool herkennen. Dan kan je nog een verenging maken: ‘wat is een portret?’. De kleuters kleven een tweede stickertje op de portretten die met houtskool werden getekend.

I am still not there, David. (RVDV)
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp.

They call him the wall of the village. (RVDV)
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp.

RVDV still not there
RVDV wall of village

Tot slot gaan de kleuters zelf aan de slag met houtskool (i.e. expressie) in een beeldende activiteit. Hierbij kan je ervoor kiezen om te focussen op het experimenteren met het materiaal (zacht en hard drukken op het materiaal, doezelen, gommen met een kneedgom …); óf inhoudelijk te werken rond iets dat ze in de catalogus hebben gezien, bv. de portretten – dan laat je de kleuters ook portretten maken in houtskool.  Je kan tijdens het beeldend werken de catalogus op de tekentafel leggen zodat de kinderen tijdens het tekenen kunst kunnen beschouwen.

Met deze activiteiten laat je de kleuters o.a. de muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren; en werk je rond hun muzische geletterdheid door hen het verschil te laten ervaren tussen muzisch beschouwen en creëren – door het beschouwen doen ze ideeën op voor het eigen creëren. Je spreekt ook hun muzische grondhouding aan – door hen het kunstzinnige in de omgeving te laten exploreren, verwonderd te laten zijn door en plezier te beleven aan kunst.