Fabels – De hond en het bot

Wil je in de kleuterklas aan de slag gaan met fabels? Neem er dan bijvoorbeeld Boven in een groene linde zat een moddervette haan (van Donkelaar, Van Rooijen & Posthuma, 2008) bij. Elke fabel in dit boek werd op rijm gezet, en de versregels werden gegroepeerd in strofen.

Boven in een groene linde
hond en bot

Een suggestie voor een activiteit rond het fabelachtige dierdicht De hond en het bot (van Donkelaar, Van Rooijen & Posthuma, 2008): deze fabel is opgedeeld in strofes, we vatten elke strofe als aparte scène op.  De kleuters worden ‘opgedeeld in de verschillende scènes’, en krijgen de opdracht de toegewezen akte te verbeelden (waarbij ze gebruik kunnen maken van hun lichaam, verkleedattributen, materialen in de klas – wie weet nemen de Vlaamse kleuters wel een regenlaars in de mond om één en ander te verbeelden).

stukje hond en bot

De kleuters beelden in groepjes elke strofe uit, de leerkracht maakt van elk groepje (en dus van elke strofe) een foto (tableau vivant). De foto’s worden in de juiste volgorde in een blanco boekje gekleefd … en zo heeft de klas uiteindelijk twee versies van eenzelfde fabel!

Via deze activiteit werk je met de kleuters aan hun muzische grondhouding – ze durven verbeelden en beleven daar ook plezier aan; muzische geletterdheid – ze gaan aan de slag met de muzische bouwstenen rol, ruimte en samenspel; en muzische vaardigheden – de kleuters verfijnen hun non-verbale expressieve vaardigheden, en de bedoeling is dat ze tot een kwaliteitsvol muzisch samenspel komen … Je werkt ook aan de mediageletterdheid van de kleuters door hen de eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen te laten ontdekken en begrijpen; én ook hun sociale vaardigheden worden aangescherpt door aandacht te moeten geven aan – en inspelen op – andere kinderen in het samenspel …