Tijdschriften – Yoga

Tijdschriften zijn de leesmaterialen die de kleuters zowat het vaakst tegenkomen in het dagelijks leven. Denk aan wachtruimtes allerhande (van huisarts tot tandarts), bij de kapper, op de toonbanken van velerlei winkels, in een aparte rayon maar ook vaak aan de kassa’s van supermarkten … Hoewel ze omringd worden door deze leesmaterialen, hebben kleuters er gewoonlijk weinig belangstelling voor.

Een tip om tijdschriften niet enkel te laten gebruiken om collages of papier-maché van te maken, maar ook als volwaardige leesmaterialen aan te bieden in de kleuterklas: 

tijdschr pb

Na een relaxatieoefening waarbij jullie je inspireerden op de poses uit Welk dier ben ik? (Whitford & Selway, 2005), laat je de kleuters in yogatijdschriften opzoeken of ze de lichaamshoudingen uit het prentenboek daar ook terugvinden. Vervolgens kunnen ze de bewegingen nog eens nadoen, om dan ook zelf nieuwe poses uit te vinden. Hun eigen yogaposes, waaraan ze ook telkens een dierennaam mogen geven, worden gefotografeerd en in de bewegingshoek uitgehangen. Zo hebben de kleuters hun eigen leesmateriaal ontworpen, dat ook daadwerkelijk gelezen en geïnterpreteerd wordt in de klas!

kikker
vogel
muis

Via deze activiteit zet je in op beeldgeletterdheid en waarnemingsgeheugen; en ga je nog een stapje verder door de kleuters ook zélf leesmateriaal (instructies voor yoga) te laten maken (schrijven). Hun leesvaardigheid groeit tijdens het interpreteren van de afgebeelde yogaposes, waarop ze met een bewegingsantwoord moeten reageren – ook motorische competenties zitten dus verweven in deze activiteit! Als je de kleuters zelf de foto’s laat nemen, werk je bovendien aan hun digitale audiovisuele vaardigheden.

Tip!

Vraag aan je plaatselijke dagbladhandelaar wat hij in de aanbieding heeft rond bepaalde thema’s/onderwerpen/focussen (bv. voertuigen, kleding, dieren, sport …) en vergeet hier zeker de anderstalige/meertalige tijdschriften niet! Je hoeft ze als school slechts éénmaal aan te schaffen om jaren verder te kunnen met de kleuters. Zo werk je ook talensensibiliserend: twee (en meerdere) vliegen in één klap dus.

tijdschrn