Observatieschema Boekenhoek in- en uitzicht

Een aantrekkelijke boekenhoek is het middel bij uitstek om kinderen ‘goesting’ in boeken en lezen te laten ervaren (Leysen, A., 2002). En net die wil om te kunnen lezen is erg belangrijk voor de latere leesontwikkeling!

Hoe is het gesteld met de boekenhoek in jouw klas?

Met dit observatie-instrument ga je na of je boekenhoek ‘op het eerste zicht’ een aantrekkelijke hoek is, en of hij nog aantrekkelijk blijft voor kleuters eens ze de hoek hebben betreden.

Vul dit observatieschema naar eerlijkheid in, waarbij je met A aangeeft dat deze stelling helemaal geldt voor jouw boekenhoek; met B dat jouw boekenhoek eerder wel aan die omschrijving beantwoordt; C geeft aan dat je het eens noch oneens bent met het criterium wat betreft jouw boekenhoek; D wil zeggen dat je denkt dat jouw boekenhoek die maatstaf eerder niet haalt; en E dat dat principe (nog) niet van toepassing is op jouw boekenhoek. Je kan ook telkens voor jezelf notities nemen in de laatste kolom.

Hoe kan je de boekenhoek zodanig aan- en inkleden dat de kleuters ernaartoe gezogen worden? Op de pagina ‘Boekenhoek’ vind je tips om van je boekenhoek een uitnodigende, attractieve hoek te maken waar de kleuters met plezier op verkenning gaan!