Observatieschema Boekenhoek: organisatie, planning en begeleiding

Hoe organiseer, plan en begeleid jij de boekenhoek in jouw klas?

Met dit observatie-instrument ga je na of je boekenhoek wel de aandacht krijgt die hij verdient in jouw voorbereiding, planning, organisatie en begeleiding van elke kleuterschooldag.

Duid voor elk criterium in dit observatieschema aan of deze stelling Allicht en vanzelfsprekend op jouw klaswerking van toepassing is; Betrekkelijk en eerder op jouw klaswerking van toepassing is; Cryptisch is, in de zin van ‘ik ben het noch eens, noch oneens’; De neiging heeft eerder niet op jouw klaswerking van toepassing te zijn; Echt niet op jouw klaswerking van toepassing is.

In het observatieschema zelf krijg je al heel wat tips voor een plan van aanpak. Behoefte aan nog meer inspiratie? Op de pagina’s ‘Boekenhoek’ en ‘Kleuters met boeken in alle hoeken’ vind je voorbeelden en tips om je te helpen bij je organisatie, planning en begeleiding van deze hoek!