Checklist leesaanbod

Wat vertellen een eerste, en een tweede, en een derde blik op het leesaanbod in jouw klas?

Kunnen de kleuters van jouw klas grasduinen door, lezen in, aan de gang gaan met een afwisselend, bont, breed, divers, gemengd, gevarieerd, gul, heterogeen, rijk(elijk), ruim, uitgebreid, veelomvattend, verscheiden, welig en tierig assortiment aan (prenten)boeken en andere leesmaterialen?

Een degelijk en deugdelijk leesaanbod is één van de pijlers van een krachtige leesomgeving, waarmee je investeert in de autonome leesmotivatie – kleuters ervaren door motiverende opdrachtjes de (prenten)boeken en andere leesmaterialen als zinvol, nuttig en zelfs noodzakelijk.

Op deze website kan je een uitgebreid observatieschema voor je leesaanbod downloaden. Wil je echter sneller een algemeen zicht hebben op welke (prenten)boeken en andere leesmaterialen deel uitmaken van jouw leesaanbod, dan kun je ze op deze checklist turven.

Jouw gehele leesaanbod hoeft zeker niet voortdurend aan álle criteria te voldoen, dat is schier onmogelijk (en dan zouden we ook algauw spreken van een overaanbod). Met deze opsomming willen we je vooral helpen om een zicht te krijgen op de vele mogelijkheden wat (prenten)boeken en andere leesmaterialen betreft – pas wanneer je weet wat er allemaal op de markt is voor gebruik in de kleuterklas, kan je een passend aanbod samenstellen. We willen je ook een leidraad geven om wat meer variatie te brengen in je leesaanbod. Zo kunnen we je hopelijk inspireren om telkens opnieuw, samen met de kleuters, in het leesaanbod te duiken.

boekenhouder checklist

Een kleine handleiding voor de checklist leesaanbod:

Ga met deze lijst langs je leesaanbod – zowel in als buiten de boekenhoek, doorheen het hele klasgebeuren dus. Ook de andere plekken op school waar jouw kleuters toegang hebben tot leesmaterialen, horen hierbij – gang, eetzaal, turnzaal …

Deze ‘toer’ doorheen je leesmaterialen kan je tot drie keer toe herhalen, met drie keer een andere focus. Bij elke ronde onderwerp je je leesaanbod aan belangrijke criteria van een rijk en gevarieerd leesaanbod, beschreven in de Doorgaande Leeslijn (2020).

levels leesaanbod

Voldoen de boeken en teksten en leesmaterialen die deel uitmaken van jouw leesaanbod aan deze criteria, anders gezegd: kon je veel aanvinken … dan heb je alvast een rijk en gevarieerd leesaanbod dat de lees-, leef- en belevingswereld van de kleuters kan verbreden!

Op deze website vind je voorbeelden om samen met de kleuters aan de slag te gaan met de verschillende leesmaterialen, in alle hoeken van de kleuterklas en doorheen de gehele kleuterklasdag.

 

Deze checklist werd opgesteld in het kader van Boeken troef! – een Lezen op School-project gefinancierd door de Vlaamse overheid (2020-2022).

Bestanden