Atlassen – Heldenatlas

 

Onze studenten Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs (Odisee) laten we jaarlijks aan de slag gaan met het verhaal van Een echte ridder. Jordy (Welzijnszorg, 2019). Met de kleuters in hun stageklassen gaan ze op zoek naar wat mensen een ridder of een held kan maken; ook al kunnen ze niet vliegen zoals Superman, of met ingebouwde spinnendraden over muren en daken razen zoals Spiderman.

Aan de hand van de illustraties in de Heldenatlas (Colombo & Faccioli, 2018) trachten de kleuters te achterhalen waarom een bepaald persoon als ‘held’ wordt beschouwd. Bob Dylan of Zaha Hadid bijvoorbeeld: uit de afbeeldingen op p.18 en p.15 kunnen de kleuters al heel wat opmaken!

Heldenatlas BD

Heldenatlas, fragment Bob Dylan (Colombo & Faccioli, 2018)

Bob Dylan (Dylan, 1962)

Heldenatlas ZH

Heldenatlas, fragment Zaha Hadid (Colombo & Faccioli, 2018) 

Havenhuis Antwerpen (©Helene Bilet)

Heydar Aliyev Center in Baku, Azerbaijan (©Sami Moubayed)

Via deze activiteit werk je rond wereldoriëntatie met de kleuters – ze tonen belangstelling voor het verleden, het heden en de toekomst, voor hier en elders; én ze ervaren, onderzoeken en stellen vast hoe mensen cultureel verscheiden zijn en daardoor ook van elkaar verschillen in wat ze belangrijk vinden, in hoe ze leven. De kleuters leren ook met behulp van volwassenen eenvoudige informatiebronnen te hanteren om iets te weten te komen; én je spreekt hun waardengevoeligheid en normbesef ook aan – door hen te laten ervaren hoe mensen kunnen bijdragen aan het welzijn van anderen, van een groter geheel. Tot slot zet je hier ook in op hun schriftelijke taalvaardigheid – door hen kennis te laten maken met leesstrategieën (afbeeldingen, prenten, pictogrammen … ‘lezen’ en interpreteren).

Heldenatlas Ned-It

Heldenatlas – 101 bijzondere mensen die de wereld veranderden (Colombo & Faccioli, 2018)

Vite straordinarie (Colombo & Faccioli, 2018)

TIP: op deze website vind je bij Kleuters met boeken in alle hoeken ook tips over hoe je in de kleuterklas kan werken met boeken als Helden! Mensen die de wereld mooier maakten (van der Molen, 2016) en Heldinnen – Vijftig vrouwen die weten wat ze willen (van der Molen, 2019), en met de boeken uit de Kleine helden-reeks (Baeckens Books).

Zie Boekpromotie: snuffelen aan nieuwe heldhaftige boeken in alle hoeken – deel 1

Zie Boekpromotie: Snuffelen aan nieuwe heldhaftige boeken in alle hoeken – deel 2

Heldinnen
Helden
kls 3KK KleineHeldenbox