Observatieschema Kleuters met boeken in alle hoeken

(Prenten)boeken en leesmaterialen vind je overal … ook in jouw klas?

In de wachtruimte bij de tandarts; in de kantine van de sportclub; als we onze haardos onder handen laten nemen bij de kapper; een stadsplan op papier omdat je schermloos door een nieuwe stad struinen nog steeds het fijnst vindt; catalogi, reclamefolders en -brochures op de toonbanken van uiteenlopende winkels (met uiteenlopende koopwaar)  … thuis ligt er misschien wel een tijdschrift of krant naast de zetel; of jouw favoriete boek naast je bed; is het toch handig dat er bij die keukenrobot een handleiding zit; staat er een kookbestseller geëtaleerd in de keuken …

We nemen in ons dagelijks leven erg vaak boeken en leesmaterialen vast. 

Dé manier om ook kleuters dagelijks in contact te laten komen met al die verschillende boeken en leesmaterialen en hen er vertrouwd mee te maken, is een gevarieerd, uiteenlopend en rijk leesaanbod te voorzien in je boekenhoek, en dat leesaanbod ook uit te bouwen buiten de boekenhoek en zo het ‘genieten van, lezen in, grasduinen door, werken met boeken’ in alle hoeken (en in de gang, in de refter, op de speelplaats …) mogelijk te maken. 

Met dit observatieschema ga je na of jouw leesaanbod zich vertakt doorheen het hele klas- (en school)gebeuren; én of jij en de kleuters vaak, binnen verschillende ontwikkelingsdomeinen en op uiteenlopende en functionele manieren aan de slag gaan met (prenten)boeken en leesmaterialen van allerlei pluimage.

Om na te gaan wat bedoeld wordt met uiteenlopende en gevarieerde leesmaterialen, en om hierrond extra inspiratie op te doen, kan je er de checklist leesaanbod bijnemen. Met het observatieschema leesaanbod kan je hier, samen met je team, nog meer verdiepend rond werken.